نت ورک مارکتینگ از دیدگاه قانونی :

اینکه “آیا نت ورک مارکتینگ در ایران قانونی است یا خیر؟” ممکن است پرسش همه افرادی باشد که قصد ورود به آن را دارند. صنعت نت ورک مارکتینگ یکی از صنایع رو به رشد در تمام دنیاست. البته در ابتدای شروع این تجارت در دنیا شکل آن به همین روند فعلی نبوده است و با چالش های بسیاری مواجه شده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در ایران درباره صدور مجوز بازارداری شبکه ای الزام هائی را تعیین کرده است. با توجه به مواد قانونی دستورالعمل تاسیس و نحوه فعالیت شرکت های بازارداری شبکه ای، کمیته ای مرکب از نمایندگان:

 • وزارت صنعت ، معدن و تجارت
 • نیروی انتظامی 
 • دستگاه های امنیتی و قضائی
  بر عملکرد این شرکت ها نظارت دارند.
  با مراجعه به وب سایت های مرتبط می توان از قانونی بودن فعالیت و عملکرد شرکت های نت ورک مارکتینگ مطلع گردید. پس از دریافت مجوز از وزارت صمت و با توجه به نمادهایی که شرکت های نت ورکر دریافت می کنند به آنها مجوز اعطا می شود :
 • نماد سبز: مجاز به فعالیت
 • نماد زرد : مجاز به فعالیت یک ماهه برای رفع ایراد
 • نماد قرمز: تعلیق به مدت ۶ ماه
 • نماد سیاه: اتمام مجوز فعالیت