عضو شوید !
اخبار داغ

برچسب: تزریقات

تصویر اشکال تزریقی داروها
اطلاعات داروئی, دانستنی های پزشکی, مقالات

اشکال تزریقی داروها 

مقدمه در باب آشنایی با اشکال تزریقی داروها مهم ترین نکته شاید این است که– بسیاری از افراد، آمپول های تزریقی را به دلیل راحتی در استفاده، نداشتن مشکلاتی مانند حمل قرص و کپسول و قید و بند ساعت مصرف آن دوست دارند– سرعت بالای…

تصویر آشنایی با اشکال داروها و مکملها
اطلاعات داروئی, دانستنی های پزشکی, مقالات

آشنایی با اشکال داروها و مکملها 

   آشنایی با اشکال داروها و مکملها ( Dosage Forms )         کسب آگاهی و داشتن اطلاعات صحیح و اولیه از فرم های موجود و آشنایی با اشکال داروها و مکملها ( Drugs & Supplements ) موجود در بازار کشور می تواند به…