درباره عوارض واکسن کرونا، خطرات جانبی احتمالی یا جدی واکسن و احتمال مرگ ناشی از انواع واکسن های مختلف کرونا یا کووید 19 موجود در جهان، سخن بسیار گفته شده است. این یادداشت به قلم استاد ارجمند جناب آقای دکتر حسن…