پرورش گیاه آلوئه ورا در گلدان یا منزل: با توجه به اینکه گیاه آلوئه ورا به دمای محیط پائین تر از صفر درجه سانتی گراد حساس است، پرورش آن در محیط منزل می تواند این مشکل را برطرف کند. بنابراین…