اگر چه آشنائی با گیاه و ژل آلوئه ورا ( Aloe Vera ) و استفاده از مزایای آن در دو دهه اخیر در کشور ما به شکل جدی مطرح شده، اما جالب است بدانید این گیاه در کره خاکی زمین قدمتی…