تاریخچه مصرف گیاه آلوئه ورا در جهان به ۱۷۵۰ و به روایتی ۳۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح بر می گردد. نخستین بار مصری ها شیره برگ آلوئه ورا را در درمان زخم ها، سوختگی ها و عفونت ها به کار می…