درباره قرصها بیشتر بدانیم       درباره قرصها بیشتر بدانیم. سهولت در مصرف، حمل راحت و قیمت مناسب، مهم ترین دلایلی هستند که قرصها را به پرطرفدارترین فرم داروها و مکمل ها ( Tablets ) تبدیل کرده است.       قرصها اشکال دارویی…