عضو شوید !
اخبار داغ

برچسب: پسوریازیس

تصویر قندها و گلیکوپروتئین ها در ژل آلوئه ورا
پیام تندرستی فوراور, دانستنی های پزشکی, مقالات

قندها و گلیکوپروتئین ها در ژل آلوئه ورا 

انواع ساکاریدها در ژل آلوئه ورا برای بررسی ویژگی درمانی قندها و گلیکو پروتئین ها در ژل آلوئه ورا باید بدانیم که قندها یا پلی ساکاریدهای موجود در ژل آلوئه ورا، با ویژگی محلول بودن در آب، به واسطه فعال کردن ماکروفاژها، مسئول اثرات ضد تومور،…

تصویر گیاه آلوئه ورا در صنعت
پیام تندرستی فوراور, دانستنی های پزشکی, مقالات

اثرات درمانی ژل آلوئه ورا بر پوست 

  خواص درمانی ژل آلوئه ورا روی پوست      پیشینه استفاده از خواص طبی گیاه آلوئه ورا و اثرات درمانی شگفت انگیز آن، معادل پیشینه کشف این گیاه در نقاط مختلف جهان توسط بشر است. همچنان که در مقاله « تاریخچه گیاه آلوئه ورا »…