کپسولهای دارویی درباره کپسولهای دارویی ( Capsule )     کپسولهای دارویی خوراکی، محفظه های کوچکی از جنس ژلاتین و به شکل استوانه ای یا بیضی هستند. کپسول ها طعم تلخ پودر دارو یا مکمل را مخفی کرده و پس از ورود به معده و در تماس…