درباره اسید چرب امگا-9 و عملکرد آن در بدن انسان     وضعیت و فراوانی اسید چرب امگا-9 در طبیعت کمی متفاوت از بقیه انواع دیگر امگاها است. اسید چرب امگا-9 یک اسید چرب تک، دارای یک پیوند غیر اشباع ( اولئیک اسید Oleic Acid…