عملکرد درمانی آنتراکینون ها در ژل آلوئه ورا شگفت انگیز است. منابع علمی، مهم ترین خواص ترکیبات خانواده آنتراکینون ها را این گونه شمرده اند:
– اثر ملین در دستگاه گوارش ( Laxative )
– تسکین دهنده درد ( Analgesic )
– اثرات آنتی باکتری ( Anti Bacterial ) و آنتی ویروس ( Anti Viral )
– خواص آنتی اکسیدانی آنتراکینون ها ( مهار فعالیت رادیکال های آزاد )
– مهار عملکرد آنزیم آلفا گلوکوزیداز ( اثر کاهش دهنده قند خون )
بازدارنده‌های آلفا گلوکوزیداز ( Alpha -glucosidase inhibitor ) گروهی از داروهای درمان کننده دیابت از نوع خوراکی هستند که در درمان دیابت نوع ۲ به کار می‌روند. 
جلوگیری از هضم کربوهیدرات‌هائی همچون نشاسته و قند توسط آنزیم آلفا گلوکوزیداز، روش اثر درمانی آنها است. قندها برای جذب‌ از دیوارهٔ روده، نیازمند به تبدیل به اشکالِ ساده تک ‌قندی هستند. 
بازدارنده‌های آنزیم آلفا گلوکوزیداز، با جلوگیری از تجزیه قندها، موجب کاهش قند خون می‌شوند.
دوازده نمونه آنتراکینون با ترکیب و ساختار فنولی ( Phenolic ) از گیاه آلوئه ورا استخراج شده اند:

۱) امودین ( Emodin )

۲) آلوئین ( Aloin ) به دو شکل A و B در ژل وجود دارد و از مهم ترین مواد آنتراکینونی اثربخش آلوئه ورا محسوب می شود

۳) هیدروکسی آنترانسن ( Hydroxy Anthrancene ) یا باربالوئین ( Barboloin )

۴) فامودین ( Famodin )

۵) ایزو باربالوئین ( Isobarboloin )

۶) اتیک اسید ( Etic Acid )

۷) اتریلئیل ( Etheryileil )

۸) استراز سینامونیک اسید ( Cinamonic Acid Sterase )

۹) رسیس تانول ( Resistanol )

۱0) آنترانسن ( Anthrancene )

۱۱) کریزوفانیک اسید ( Chrysophanic Acid )

۱۲) آنترانول ( Anthranole )

برای دریافت اطلاعات جامع درباره ترکیبات و مواد موثره موجود در گیاه و ژل آلوئه ورا، علاوه بر آنتراکینون ها، مطالعه دقیق مقاله های
 « ترکیبات گیاهی و مواد آلی موجود در گیاه آلوئه ورا » و
 « خواص درمانی و فواید طبی ژل آلوئه ورا »
 به قلم دکتر گلزار توصیه می شود