تغذیه پیش از آبستنی    اصول تغذیه قبل از بارداری 
            بدون تردید، رعایت اصول تغذیه قبل از دوران بارداری در زنان ( Pre-pregnancy period ) پیش نیازی مهم برای تولد یک نوزاد سالم است. اما به نظر می رسد این مهم، در برخی مواقع، مورد بی توجهی بانوان قرار می گیرد.
            یکی از بزرگ ترین آرزوهای هر انسان، داشتن کودکانی سـالم، قـوی و هوشـمند است. بر این اساس، تمام دخترانی که روزی مادر خواهند شد باید تمام سعی خود را صرف دانستن و عمل کردن به دستوراتی کنند که سلامتی آنها و جنینشان را تضمین می نماید.

        تغذیه پیش از آبستنیجسم ضعیف، لاغر و ناتوان یک زن احتمالاً نمی تواند جنینی سالم و قوی در رحم خود پرورش دهد. زنان باید مراقب تغذیه و استراحت خود باشند. بار پرورش جنـین بـه دوش مادر باردار است. زنان با سواد و هوشمند به عوامل محیطی مختلف و مهم، توجـه ویژه دارند. از جمله:
– صدمه های ناشی از بی خوابی یا کار زیاد 
– عفونت در دوران بارداری 
– سیگار کشیدن و مصرف مشروبات الکلی
– تماس با مواد شیمیائی  
– مصرف بی رویه داروها
        اگر خانمی در سـن زیـر ۱۶ سال یا بالای ۳۵ سال باردار شود، باید بر مراقبت های دوران بـارداری خود بیافزایـد. از ابتدای بـارداری زیر نظر پزشک و متخصص تغذیه باشد و به دستورات آنها عمل نماید.
        اصول تغذیه قبل از بارداری

تغذیه پیش از آبستنیمیزان وزن و قد زنان باردار بر وضعیت رشد و نمو جنین آنها اثـر مستقیم دارد. مـادرانی کـه وزن و قـد زیـر نرمـال دارند، وزن جفتشان هم کمتر از حد طبیعی خواهد شد و باید با مراقبت بیشتری، دوران بـارداری را بگذرانند. مطالعه مقاله ویژگی های مهم یک رژیم غذائی مناسب توصیه می شود.  زنان چاق باید سعی کنند افزایش وزن دوران بارداری را در حدی که پزشک معـالج آنها تعیین می کند کنترل نمایند. مطالعه مکمل های کاهش وزن کمپانی فوراور اکیدا توصیه می شود. از جمله: 
   
ترم
    –
گارسینیا پلاس
رابطه بین افزایش وزن و شاخص توده بدنی ( BMI ) در دوران بارداری:
الف ) آکادمی ملی علوم، افزایش وزن در حدود ۱۲ تـا ۱۶ کیلـوگرم در سه ماهه دوم و سوم بارداری را برای زنانی که شاخص توده بدنی ( BMI ) آنها طبیعی ( یعنی کمتر از ۲۵ و بالاتر از ۱۸ کیلوگرم بر مربع قد ) باشد، توصیه نموده است
ب ) این آکادمی افـزایش وزن تـا ۱۸ کیلوگرم برای زنانی که شاخص توده بدنی آنها قبل از بارداری کمتر از ۱۸ باشد را بـدون اشـکال می داند
ج ) آکادمی همچنین برای زنان چاق این افزایش را بین ۶ تا ۱۱ کیلـوگرم قابـل قبـول مـی شمارد        قـد نیز از جملـه شاخص های مهمی است که قبل از بارداری باید مورد توجه خانم ها قرار بگیرد.

       اصول تغذیه قبل از بارداری
دختری می تواند بعد از ازدواج اقدام به بارداری نماید که آمادگی جسمی و روحی لازم را داشته باشد. زنان باید عاقل، بالغ و رشید باشند تا شرایط لازم را برای ازدواج و بارداری پیدا کنند
زنـی کـه خوب و بد زمانه را می شناسد، از بهداشت تن و روان خود اطلاع کافی دارد. او از طریق تجربـه یـا دانش اندوختن، راه حل مشکلات فـردی، خـانوادگی و اجتمـاعی را فرا گرفتـه اسـت. عاقـل اسـت و می تواند همسر خوب و مادر سالمی باشد
دختری که از شاخص های تعریف شده سلامت، آگاهی و اطلاع کافی دارد، توسط سیستم های بهداشتی در دسترس، مـورد آزمـایش قـرار مـی گیـرد تا معلـوم شود که در هیچ کدام از شاخص ها مشکلی ندارد. سپس اجازه باردار شدن خواهد داشت
زنان قبل از بارداری باید از سلامت خود اطلاع کافی کسب کنند. بنابر این نمی توان یـک عـدد معـین را برای سن بارداری در مورد همه زنان پیشنهاد کرد. اما مـی تـوان گفـت، سـن بلـوغ جسـمی – کـه قاعدگی در آن رخ می دهد – در ایران حدود ۱۲ تا ۱۴ سالگی است
دختران در سن بـین ۱۰ تـا ۱۶ سالگی باید از مراقبت ویژه بهداشتی، ورزشی و تغذیه ای برخوردار باشند تا دستگاه زنانگی آنهـا در این دوره از نهایت رشد و تکامل برخوردار شود و برای وظیفه بسیار مهم بـارداری و شـیردهی آمادگی لازم را کسب نماید
نیچرمین هدیه ای از اعماق دریاهااصول تغذیه قبل از بارداری
زن بهتر است هفته ای یک بار خود را وزن کند و در صورت کاهش وزن، تغذیـه خـود را بهبود بخشد. مقدار بیشتری غذای مفید و سالم بخورد، به توصیه کارشناس تغذیه، از مکمل های غذائی مفید استفاده کند و استراحت کافی داشته باشد
وضعیت تغذیه زنان، قبل از اینکه باردار شوند، ممکن است بر توانایی آنها برای آبستن شـدن و تکمیل موفقیت آمیز یک حاملگی اثر بگذارد. برای مثال:
– رژیم گرسنگی برای لاغر شدن
– بی اشتهایی عصبی
– فعالیت ورزشی پی در پی مثل دو ماراتون
می تواند در روند تخمک گـذاری مداخلـه نمایـد و از این رو احتمال حاملگی را در زنان کمتر کند
برای مثال: کمبود فولات و یا زیادی ویتامین A در اوایل حاملگی، می تواند باعـث ایجاد اختلال در سلامت نوزاد شود
– ممکن است کودک زودتر از موعد مقرر متولد شـود
– ممکـن اسـت کودکـان کـم وزن، یعنی کودکانی که هنگام تولد وزنشان کمتر از 2/5 کیلوگرم است متولد شوند
– ممکـن اسـت کودکان بسیار کم وزن، یعنی کودکانی که هنگام تولد وزنشان کمتر از 1/5 کیلوگرم است متولد شوند
این کودکان در معرض خطرات احتمالی ابـتلا به بیماری و مرگ زود هنگام هسـتند و بـرای رشـد کـردن، بـزرگتـر شـدن و ادامـه زنـدگی بـه مراقبت های ویژه و برنامه غذائی خاص نیاز دارند
با بالا رفتن طول بـارداری طبیعی و تولـد کودکـان بـا وزن طبیعی، شانس بقای نوزادان متولد شده، بیشتر می شود
امروزه با پیشرفت چشمگیر مراقبت های پزشکی و تغذیه ای، کودکانی که حتی خیلی زودتر از هفته ۲۵ بارداری متولد می شوند و یا کودکـانی کـه وزنشـان از یک کیلوگرم کمتر است نیز می توانند زنده بمانند و به حیات خود ادامه دهند.