مقدمه ای بر نت ورک مارکتینگ

بازارداری شبکه ای ( Network marketing ) یکی از روش های بازار یابی فروش مستقیم است که معمولا با بازارداری چند سطحی ( Multi Level marketing ) یا MLM شناخته می شود و کانال فروش خود را بر شبکه های انسانی و اجتماعی استوار می کند.

مفهوم نت ورک مارکتینگ ساده است. این مفهوم دو بخش اساسی دارد: 
۱- فروش کالا و خدمات به مشتریان به کمک نمایندگان مستقل یا توزیع کنندگان “distributor” ، که نام دیگر آن فروش مستقیم است ( Direct selling ). طبیعی است که در این شیوه از توزیع، شرکت نت ورکر بسیاری از هزینه هایی را که در تجارت سنتی دیده می شود ندارد از جمله:
_ تبلیغات محیطی
_ مکان تجاری
_ منابع انسانی حرفه ای
_ سرمایه انبوه

۲- نمایندگان بازاردار شرکت به تشکیل تیم نمایندگان فروش و زیر مجموعه ها می پردازند. در صورت فعالیت زیرمجموعه ها در بستر یک “پلان برگردان پورسانت” ( percentage ) درآمدی به صورت ماهانه از طریق مجموعه و شبکه سازی انجام داده شده به دست می آید.
ممکن است در برخی از سطوح مجموعه طبق پلان ( plan ) پورسانت بیشتری نسبت به دیگر سطوح دریافت شود.
با تعریف گفته شده‌:

 نت ورک مارکتینگ یک روش توزیع محصولات “goods” و ارائه خدمات “services” به « مشتری نهایی » ( final user ) و آمیزه ای از دو امکان حق نمایندگی، درآمد تصاعدی، سرمایه اولیه اندک و ریسک ( Risk ) بسیار ناچیز است.

نکته بسیار مهم!!!
در بخش های مختلف این وب سایت، هر جا به بیان ” Network marketing ” نیاز شده، برای آن عبارت نت ورک مارکتینگ ( و نه بازاریابی شبکه ای ) به کار رفته است. هرجا که نیاز به کاربرد “Marketing” به تنهایی بوده از کلمه بازارداری یا بازارسازی استفاده شده است. هدف از این اقدام، نشان دادن عدم سنخیت نت ورک مارکتینگ با « بازاریابی » به معنای متعارف آن است.

“انجمن مدیریت منابع انسانی” یا ( SHRM ( society for human resource  management : در تعریف نت ورک مارکتینگ، مهمترین ویژگی های یک شغل مناسب را این گونه می شمارد:

_ ایجاد درآمد متناسب با تلاش
_ نیاز نداشتن به سرمایه انبوه اولیه
_ داشتن ریسک پایین
_ نیاز نداشتن به تخصص، تجربه و حرفه ای بودن
_ امنیت شغلی ( Occupational Safety )

_ کسب دانش 

_ پرستیژ مناسب
_ کسب مهارت های فردی و خود سازی
_ داشتن زمان آزاد برای انجام امور شخصی
_ محدود نبودن به زمان و مکان خاص ( فرد تعدادی کالا از شرکت نت ورکر می خرد و در هر مکانی و به هر فردی در جهان می فروشد و سود آن را دریافت می کند.
_ بودن در کنار دوستان و آشنایان در محیط کار
_ امر و نهی نشدن از طرف سرپرست  کارگاه یا کارفرما
_ حمایت از طرف همکاران
_ کمک به دیگر همنوعان