برای بررسی ویژگی درمانی قندها و گلیکو پروتئین ها در ژل آلوئه ورا باید بدانیم که قندها یا پلی ساکاریدهای موجود در ژل آلوئه ورا، با ویژگی محلول بودن در آب، به واسطه فعال کردن ماکروفاژها، مسئول اثرات ضد تومور، ضد ویروسی، تقویت ایمنی و توان دفاعی در بدن انسان هستند. قندهای موجود در گیاه آلوئه ورا به دو شکل دیده می شوند:

 • منو ساکاریدها ( MonoSaccharides ) شامل:
   – گلوکز ( Glucose )
   – فروکتوز ( Fructose ) 
   – مانوز– ۶ – فسفات ( Mannose – 6 – Phosphate ) 
   – سلولوز (  Cellulose )
         قند مانوز موجود در ژل آلوئه ورا، پس از اتصال به گیرنده سطح ماکروفاژهای پوست و به واسطه تحریک این سلول ها، به پیشبرد سریع تر برخی از مراحل ترمیم زخم ها کمک می کند. 
 • پلی ساکاریدها ( PolySaccharides )
  لایه موسیلاژی ( Mucilage ) این گیاه حاوی تعداد زیادی از موکو پلی ساکاریدها ( MocopolySaccharids ) یا ( MPS ) است. مهم ترین این ترکیبات در ژل، گلوکومانان ها ( Glucomannans ) هستند که نوعی پلی مانوز ( Polymannose ) محسوب می شوند. گلوکومانان ها باعث تحریک ترمیم شدن پوست می شوند. گفته شده است که این قندها با اثر بر گیرنده های فاکتور رشد فیبروبلاست، تحریک فعالیت و تکثیر سلول های مرتبط، باعث افزایش تولید و ترشح کلاژن های پوستی می شوند.
   بتا – ۱ و ۴ – استیل مانان ( Beta – 1 – 4 – Acetylated Mannan ) و آسه مانان ( Acemannan ) مهم ترین گلوکومانان های موجود در گیاه آلوئه ورا هستند. اعتقاد بر این است که ژل آلوئه ورا نه تنها میزان کلاژن را در محل زخم ها افزایش می دهد، بلکه با ایجاد اتصالات عرضی بین رشته های کلاژن، میزان آنها را افزایش می دهد و در نتیجه بهبود زخم را تسریع می کند. سایر پلی ساکاریدهای گلوکومانان که از آنها در گیاه آلوئه ورا یاد شده است عبارتند از:
  – گالاکتان ( Galactan )
  – آرابینان ( Arabinan ) 
  – مانان ( Mannan ) دارای اثرات ضد توموری است و از فعالیت های سلول های سرطانی جلوگیری می کند
 • گلیکو پروتئین های موجود در ژل آلوئه ورا مسئول کم کردن درد و تورم و نیز تحریک رشد و ترمیم پوست در بدن هستند. اخیرا دو گلیکو پروتئین ( Glycoprotein ) با خواص:

 الف) اثر کاهش دهنده علائم حساسیت و آلرژی ( Antiallergic ) به نام آلپروژن ( Alprogen )

 ب) اثر ضد التهاب با ترکیبی جدید به نام گلوکوزیل کرومون ( Glucosyl Chromone )

 از گیاه آلوئه ورا استخراج شده است

برای دریافت اطلاعات جامع درباره ترکیبات و مواد موثره موجود در گیاه و ژل آلوئه ورا، مطالعه دقیق مقاله های

 « ترکیبات گیاهی و مواد آلی موجود در گیاه آلوئه ورا »
و
 « خواص درمانی و فواید طبی ژل آلوئه ورا »

 به قلم دکتر گلزار توصیه می شود